En värdig ålderdom

En värdig ålderdom Klicka på länken ovan för att ta del av hela dokumentet.

Skatt och skatt i förskott

20211015 Sverige är ett högskatteland, vi har bland världens högsta inkomst- respektive marginalskatter. Vi Moderater förespråkar alltid […]