Hittills beslutade sammanträdestider för Seniorerna i Sverige, MSS.
Seniorråd 23 April. OBS! Är inställt
Styrelsemöten den 14 januari, 15 mars och 13 april 2021
Årsmöte 24 – 25 September

Seniordag planeras till november.

Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet? Skicka e-post till: margareta.palsson@moderaterna.se