Hittills beslutade möten för moderata seniorerna i Sverige, MSS.

Styrelsemöten den 27 augusti 2021, 12 november 2021 och 14 januari 2022

Årsmöte 24 – 25 september 2021 i Linköping på Frimurarhotellet.
Ombuden bjuds på ett årsmöte med många spännande gäster, bland andra riskdagens talman och partiledaren. Vi hoppas kunna genomföra årsmötet med fysiskt deltagande! Vi avvaktar dock kommande riktlinjer.

Seniordag planeras till november.


Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet? Skicka e-post till: margareta.palsson@moderaterna.se