Moderata Seniorer företräder Moderaternas mest erfarna medlemmar sedan 45 år tillbaka. MSS´ ordförande ingår i partistyrelsen.

Personer över 65 år utgör en stor del av Sveriges befolkning – vid valet 2022 är minst en tredjedel av väljarna seniorer. Vi vill att fler seniorer representerar oss i demokratiskt valda församlingar. Vi vill ha en Moderat statsminister och en politik som förstår seniorers önskemål och behov.

Vi är en betydelsefull grupp som aktivt vill bidra med vår erfarenhet och kunskap till den fortsatta samhällsutvecklingen.
Vi arbetar främst med politikutveckling, har egna månadsmöten, träffas och trivs, och deltar givetvis också i lokalorganisationernas olika aktiviteter.
Kontaktinformation till moderata seniorer runtom i Sverige hittar du under ”Kontakt”.