Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. För oss är det viktigt att komma ihåg att människor inte blir lika varandra när de fyllt 65 år. Seniorer har olika önskemål och behov, precis som alla andra. Därför måste äldrepolitik vara anpassad till människor som vill och behöver olika saker. God kvalitet på all vård och service, ett bra bemötande och valfrihet är viktiga faktorer för oss.

Moderata seniorer har sammanfattat vår politik i sju häften. De publiceras under oktober 2021. Ladda gärna ned, kopiera och sprid.

Alla foldrar finns också att läsa under fliken Välkommen, se alla nyheter.