Tillvarata årsrika som en resurs

2022-09-06

Ensamhet som man inte själv har valt skapar ohälsa, depression och isolering. Vi strävar efter att motarbeta ofrivillig ensamhet och vill att seniorer ska känna delaktighet och gemenskap. Att vara en del av ett sammanhang, göra sociala aktiviteter med andra, men samtidigt få forma sitt liv själv, är lika med livskvalitet. Moderata Seniorer vill öka samarbetet och skapa partnerskap med andra organisationer för att förhindra och bryta ensamhet.

Vi Moderata Seniorer bekämpar ålderism (fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från människors ålder) och åldersdiskriminering (ett hot mot möjligheten att tillvarata årsrika som resurs) på alla sätt. Varför blir man inte kallad till mammografi efter man fyllt 74 år? Får man inte bröstcancer i den åldern? Jodå!

Sverige är sämre än andra länder på att ta tillvara äldre människors livserfarenhet och förvärvade förmåga att förstå, hantera och besluta i komplicerade frågor och situationer. Åldersdiskriminering måste motarbetas på alla nivåer inom yrkeslivet, vården, politiken och boendet, ja inom alla områden.

Jag pratar gärna om äldreomsorg med väljarna. Det är skandal som den missköts i många kommuner! Outbildade, icke svensktalande personal möter allt oftare de äldre. Besparingar i äldreomsorgen är återkommande. Många undernärda omsorgstagare och mat som ingen av oss skulle vilja äta. Mycket av detta är vardag för de gamla. Trots att Sveriges kommuner gjorde ett gigantiskt överskott 2021, finns det inte pengar till utbildning, bättre chefer och tillräckligt med tid för att utföra insatserna på ett bra sätt. Hos min gamla mamma hade sex minuter avsatts för att göra middag åt henne. Sex minuter! Vem kan klara det på den tiden?

Moderata Seniorer är mycket aktiva i valrörelsen och naturligtvis står vi också bakom den politik som partiet går till val på.

MARGARETA PÅLSSON

Ordförande Moderata Seniorer