Tomma rum

14 feb 2021 Det finns många tomma lägenheter i särskilda boenden i en del kommuner. Dels har många boende tyvärr dött i sviterna av Covid -19, dels finns det en rädsla för att flytta in mitt i pandemin. Flera kommuner har stoppat inflyttning både till de egna och de privatdrivna särskilda boendena.
Ekonomin vacklar för privata aktörer som får sin ersättning enligt Lagen om valfrihet. För kommunerna är det tvärtom då de har lägre kostnader när antalet vårdtagare minskat.
Det finns kommuner som passar på att se över sitt behov av särskilda boenden och antalet platser kan komma att minska. En uppenbar risk är att privatdrivna särskilda boenden avvecklas först.Vi moderater slår vakt om valfriheten. Vårdföretagen är värdefulla alternativ till kommunalt drivna boenden.
Vi vill inte heller ha kortsiktiga beslut som leder till köer om några få år. Överskottet av platser är inte varaktigt!