Skatt och skatt i förskott

20211015 Sverige är ett högskatteland, vi har bland världens högsta inkomst- respektive marginalskatter. Vi Moderater förespråkar alltid lägre skatter, därför vi vet att det gynnar arbetslinjen. Socialdemokraterna däremot, försöker få svenskarna att tro att höga skatter är en garant för välfärd och allt annat gott.

Vi betalar också en del av skatten i förskott, som t.ex. skatt för att få sjukvård och äldreomsorg när vi är vi behov av dem.
Det handlar med andra ord både om landstings- och kommunalskatt.

När vi behöver sjukvård är egenavgifterna för oss måttliga. Men när det är äldreomsorg i allmänhet och i synnerhet plats på särskilda boenden, då tar kommunerna betalt en gång till. Hyran för en liten lägenhet i ett särskilt boende är mycket högre än hyran för motsvarande lägenhet i kommunala och privata hyreshus.

I min egen hemkommun Åstorp är den hyran 60% högre än jämförbar hyra i en hyresrätt. Sedan tillkommer omsorg och mat, vilket tillsammans blir ca 11 500 kronor varje månad. Numera finns det förbehållsbelopp inom äldreomsorg, annars vore det få människor i min kommun som kunde betala för sig när de bor på kommunens särskilda boende. De personer som endast har allmän pension får i genomsnitt ut 9600 kr per månad.
Jag funderar över varför så få människor protesterar mot höga hyror, dålig hemtjänst och kall mat inom äldreomsorgen. Själva är de för gamla och svaga för att opponera, de har kanske slutat att rösta och inte alla har barn som för deras talan. Men efter ett långt och strävsamt liv borde kommunerna inte skinna de behövande!

Margareta Pålsson
Ordförande för Moderata Seniorer