Sänkt skatt för pensionärer

20221127     Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag med reformer för att minska brottsligheten, få fler i arbete och för förbättrad välfärd blev den beslutade budgeten i riksdagen.

Regeringens budgetförslag var spretig och skulle inte ha bidragit till att lösa Sveriges problem. Sverige blir bättre med M, SD, KD-budgeten.

Den blivande regeringen kommer alltså att följa en Moderat budget med satsningar på reformer för att bekämpa kriminaliteten och stärka tryggheten. Det blir satsningar på att fler kommer i arbete så att utanförskapet bryts och skatteintäkterna som finansierar välfärden ökar.

Skatterna sänks på pensioner. Bostadstillägget för pensionärer höjs. Drivmedelsskatten sänks med 50 öre per liter.

Kommunerna kommer att få medel för att undvika delade turer i äldreomsorgen (dvs att medarbetarna kan arbeta åtta timmar i streck utan ofrivilliga långa uppehåll).

I budgeten finns också resurser för att motverka äldres ensamhet.  Ofrivilliga ensamhet är ett stort problem som leder till sämre hälsa och sämre livskvalitet för landets seniorer.

Nu gäller dett att Moderaterna bevakar att den kommande regeringen följer riksdagsbeslutet.