Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder

23 maj 2021. Utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Moderaterna vill införa:

– Höjt bostadstillägg för pensionärer
– Stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet i äldreomsorgen
– Bryt ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre
– Mer mobil vård för de mest sjuka äldre
– Förenkla biståndsbedömningen
– Hög kvalitet i äldreomsorgen genom tydliga och enhetliga kvalitetskrav