På partistämman i Västerås diskuterades ”Idéer för vår tid”

av Alice Teodorescu, Christofer Fjellner och Nicklas Lundblad. Som samtalsledare fungerade Tove Lifvendahl.

 

Moderata Seniorers delegation på partistämman, Roland Leek, Maud Hadders, Meta Pålsson, Inger René och Berit Assarsson.