Några ord till vår nya äldreminister från Meta Pålsson, ordförande Moderata seniorer

20221219     Sverige har fått en ny regering och dessutom en moderat äldreminister, hurra! Hon vet säkert vad som måste göras, men ändå… Jag kan ju alltid hjälpa henne på traven med en lista över de mest angelägna reformerna.

Ålderism och åldersdiskriminering breder ut sig i vårt land. I USA kan man bli vald till president vid 78 års ålder, men vid den åldern här får man inte ens behålla sitt jobb! En internationell studie visar att Sverige är sämre än andra länder på att ta tillvara äldre människors livserfarenhet, kunskap och kompetens.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste befästas och stärkas. Lagen är det bästa sättet att erbjuda valfrihet och långsiktighet för omsorgstagare. Kontroller ska dokumenteras och vara noggranna.

Många människor lider av ensamhet, som i sin tur kan leda till depression, utanförskap och isolering. Att vara del av ett sammanhang, göra sociala aktiviteter tillsammans med andra och kanske fortsätta att arbeta, stärker människors livskvalitet och bidrar till bättre hälsa.

Pandemin visade att äldreomsorgen behöver förbättras och utvecklas. Den ska präglas av valfrihet, hög kvalité och värdigt bemötande. Personalen ska kunna förstå och prata svenska samt ha adekvat utbildning. Större vikt måste läggas vid maten, som inte bara är näring utan också gemenskap, glädje och fest.

Vårt land går igenom en nationell polis- och trygghetskris och det ställer till stora problem för äldre människor. Många vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott eller åka med kollektiva transportmedel. Kriminella handlingar, som riktar sig till personer över 70 år, ska dömas hårdare.

Sist men inte minst, ska pensionssystemet ses över. Det ska inte bara löna sig att arbeta utan också löna sig att ha arbetat! Den som arbetat hela livet ska ha högre pension än den som inte arbetat alls.