Moderaternas oppositionsråd i ÖREBRO län Sebastian Cehlin informerar

intresserade Moderata seniorer från hela länet om regionens oroväckande framtid.

Underskottet är för närvarande drygt en halv miljard kronor och Socialdemokraterna har under sina snart 100 år vid makten helt tappat färdriktning.
Numera driver Regionen bl.a. bussbolag tillsammans med Västmanland. Det är inte det en region ska driva utan skattepengar ska gå till vård och omsorg till alla som behöver den.

Maud Hadders
Ordförande Moderata seniorer i Örebro län