Moderaternas budget 2020 – Återupprätta samhällskontraktet

Margareta Pålsson, ordförande för Moderata Seniorer noterar följande:

Det är budgettider och partierna tävlar om uppmärksamheten i massmedia. Vi Moderater har lagt en mycket bra budgetmotion, som vida överträffar regeringens budget. Till exempel sänker vi skatterna på pensionerna med mycket, mycket mer än regeringen och vi sänker dessutom skatterna på allas pensioner, inte enbart för dem som har pensioner på över 17 000 kronor per månad.

Vi ser hur kommunerna nu får allt svårare att klara ekonomin. Vad som händer är, att samhällskontraktet hotas när kommuner och landsting som följd får svårt att upprätthålla den välfärd medborgarna ska kunna förvänta sig. Det kan Moderaterna inte acceptera. Därför presenterar vi i vår budget en höjning av de generella statsbidragen till kommuner och regioner på sammanlagt 14 miljarder kronor år 2020, 9 miljarder mer än regeringen.

Läs mer om Moderaternas budget 2020. Klicka här!