Moderata seniorer har kloka tankar till nya idéprogrammet

Förslaget till nytt idéprogram är välanpassat till vad vi vill idag och ger en tydlig inriktning om vart vi vill komma.

15 mars 2021 Moderata seniorer har samlats för att diskutera och få information om Moderaternas förslag till nytt idéprogram. Det var ett populärt möte med många deltagare och många kloka synpunkter. Vår inbjudna gäst, ordförande i kommittén, Christopher Fjellner, inledde.
Christopher berättade att trots nya formuleringar har vi inte lämnat de grundläggande idéerna som väglett oss i snart hundra år. Men konservatism betyder inte att stå kvar vi det gamla utan att alltid vara framtidsorienterad.
Vi hoppas att många får tillfälle att höra Christophers mycket engagerande och kloka tolkning av Moderaternas framtida idéer!
Moderaterna har ett modernt förslag till idéprogram som inte avviker från våra grundidéer. Programmet är välanpassat till vad vi vill idag och ger en tydlig inriktning om vart vi vill komma. Tack Christopher!