Meta Pålsson ny ambassadör för m-lotten

8 april 2021 Jag blev medlem i Moderaterna 1984 och invald i den lokala styrelsen samma år. Sedan dess har jag varit aktiv i partiet på olika poster. Även om jag varit arvoderad under många år, har jag alltid satt det ideella arbetet främst. Brevlådor ska lappas, medlemmar värvas, insändare skrivas och föreningslokalen städas och skötas. Lokalt och regionalt behövs pengar till hyror, trycksaker o.dyl. På nationell nivå handlar det om helt andra summor! Professionella tjänstemän och marknadsföring är ett måste, annars vinns inga val. Äntligen har vi Moderater, precis som Socialdemokraterna, också startat ett lotteri. En lott kostar 200 kronor. Jag abonnerar på en lott i månaden och betalningen dras på autogiro. Vill du också stödja Moderaterna och vår möjlighet att vinna valet 2022? Gå i så fall in på http://mlotten.se/?campagn=meta