MER FOKUS PÅ ÄLDREPOLITIKEN kräver Margareta Pålsson

20230304     ÅLDERSDISKRIMINERINGEN ÄR UTBREDD OCH SKADAR OSS BÅDE SOCIALT, EKONOMISKT OCH ARBETSMARKNADSMÄSSIGT.
I valet 2022 röstade sex av tio förstagångsväljare på något av partierna i det nuvarande regeringsunderlaget och flest röstade på Moderaterna, hela 25 %. Det bådade gott för framtiden. Tyvärr är seniorerna partiets svagaste åldersgrupp och redan nu måste en strategi läggas upp för att bryta nedgången som pågått under flera val.
Man måste kunna ha mer än en tanke i huvudet samtidigt och jag tror att vi dels måste prata om politik för äldre mycket mer, dels att politiken måste framföras av alla aktiva, men också att vi måste välja våra ämnen inom äldre politiken mera noggrant.
Varför innehöll fjolårets valrörelse så lite äldre politik? Den fanns aldrig på agendan, vare sig i nyhetsmedia eller i sociala medier. Varför är seniorerna Socialdemokraternas starkaste grupp? Om man som parti tror att det är viktigt med vilka budskap som sänds, måste man också se till att få ut vissa ämnen som är viktiga för oss. Jag vill att vi pratar Äldrefrid. Justitieminister Gunnar Strömmer har många bra tankar om hur Sveriges äldre bättre ska skyddas mot brott. Dessutom ska de som begår brott mot äldre få strängare straff. Men vi vill att det handlar mer om det. Sätt igång, statsminister, justitieminister och äldreminister!
Åldersdiskrimineringen är utbredd i landet och skadar oss både socialt, ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt. Regeringen måste bekämpa den, nu.
Sist, men inte minst, är det dags för det verkliga äldreomsorgslyftet. En reform som genomsyrar hela äldre politiken. Utbildad personal med empati och svenskkunskaper förtjänar högre lön och bättre arbetsmiljö. Och brukarna, de har rätt till bättre av allt. Godare mat vid fler tillfällen på dygnet, rätt till dusch minst två gånger per vecka, rätt till utomhusvistelse och ett värdigt liv. Kommunala politiker som kan sätta sig själv i brukarens ställe och föreställa sig hur den dagen vi själva är där. Blir vi verkligen nöjda om äldreomsorgen fungerar som nu?
Margareta Pålsson
Ordförande för Moderata Seniorer