Fattiga eller rika pensionärer?

20220313     Nyligen presenterade S, V och MP det vallöfte som V krävde för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. En del pensionärer ska, 14 dagar före höstens val, få mer pengar genom ett pensionstillägg. Reformen kostar 9,4 miljarder nästa år och är fortfarande ofinansierad.

Tvärt emot bilden av fattiga pensionärer som S och V målar upp, står Pensionsmyndighetens nya rapport ”Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?” som säger, att dagens pensionärer generellt sett har god ekonomi.

Medianvärdet för pensionärernas förmögenhet är 117 000 kronor, medan den för åldersgruppen 20-64 är 19 000 kronor. Observera att bostaden inte är inräknad i summorna! Även inkomsten för pensionärerna är god, ca 19 300 kronor per månad. Det är viktigt att räkna in alla inkomster och inte glömma bostadstillägg och tjänstepension. Detta ska jämföras med gruppen 20-64 år vars medianinkomst är 23 000 kr. Det är vanligare med fattigdom i gruppen 20-49 år än bland pensionärer 65-79.

Med andra ord finns det fler fattigyngre än fattigpensionärer!

Pensionärer är ingen homogen grupp, utan inkomster och förmögenheter är fördelade i gruppen precis som i befolkningen i övrigt. Pensionärer med låga inkomster är ofta invandrare och olikheterna i inkomster beror i stor utsträckning på skillnaderna i förvärvsarbete i Sverige tidigare i livet. Och om alla höjningar av pensionerna syftar till att utjämna skillnaderna i pensioner, kommer de att upplevas som djupt orättvisa, eftersom vi lärt oss att pension är uppskjuten inkomst.

Margareta Pålsson, Ordförande för Moderata Seniorer