Fast läkarkontakt behövs för att känna trygghet i vården

20211211     Åren 2020 och 2021 har tydligt visat att det finns allvarliga brister inom vården och omsorgen av äldre personer. Det är uppenbart att en kvalitetshöjning behövs.

  • Färre timanställda inom hemtjänst och särskilda boenden för äldre.
  • Bättre personalkontinuitet – särskilt inom hemtjänsten.
  • Ökad medicinsk kompetens genom mer läkartid och fler sjuksköterskor.
  • Undersköterskor skall kunna utbilda sig till specialundersköterskor med fokus på äldrevård och demensvård.
  • Särskilda vårdcentraler för äldre som en del av reformen ”Effektiv och nära vård” bör prövas. Äldre vårdbehövande skall mötas av en personalgrupp som är specialiserad på vård för äldre och som upprätthåller kontinuitet i vården.
  • Äldre personer vill träffa läkare på samma villkor som övriga medborgare, det vill säga att möjlighet till fysiska möten utifrån patientens önskemål sker som för oss andra.
  • Varje äldre person skall ha en fast läkarkontakt för att känna trygghet i vården.