Åldersdiskriminering

Rapport från Margareta Pålsson, ordförande

Varför är det finare att vara en gammal möbel än att vara en gammal människa? Nej, nu är det verkligen dags att vi blir bemötta utifrån de människor vi är och inte utifrån det år vi föddes.

Läs mer.