Blir det mer demokrati om vi inte får välja?

Äganderätt och företagande är viktiga beståndsdelar i en demokrati. Vi måste vara beredda att förklara och strida för dessa värden skriver Inger Linge och Erik Hafström

20220126     Vi seniorer har vår uppfattning om vad ett gott samhälle innebär utifrån den livserfarenhet vi fått. Och vi ser vår uppgift att varna när grundläggande värden är i fara. En illröd varningsflagga måste därför hissas för ett särskilt avsnitt i Magdalena Anderssons regeringsförklaring. ”Att ta tillbaka kontrollen över välfärden så att alla medarbetare har de villkor som krävs för att göra sitt jobb. Så att vi kan se till att skolan, vården och omsorgen håller hög kvalitet i hela landet.”

Vi förstår att hon avser friskolor och privata entreprenörer inom vård och omsorg. Det är egentligen ett fruktansvärt uttalande som i ett par meningar dömer ut företag och anställda som gör ovärderliga insatser i det svenska samhället. Och vilket belägg har hon för det? Alla dessa privata företag inom välfärdssektorn vill Socialdemokraterna föra tillbaka till den politiskt styrda samhälls-ordningen. Då blir det enligt dem mer av politiska beslut och därmed mer av demokrati.

Vi är övertygade att de flesta människor i Sverige inte delar den uppfattningen, i alla fall inte i Stockholmsregionen. Här har vi haft möjligheten att uppleva förnämlig sjukvård på S:t Görans sjukhus, på vårdcentraler drivna av privata företag eller på de många små kvinnodrivna företag inom hemtjänst och hemsjukvård. Ett annat exempel är många av våra friskolor med fokus på lärande och ordning i klassrummen. Det är friskolor som ofta bryter väg och finner nya viktiga utbildningslinjer, exempelvis med marin inriktning med elever som sedan går vidare och blir kaptener eller styrmän på stora färje-, container- eller tankfartyg. Eleverna är också en viktig framtida resurs för Kustbevakningen eller Marinen och medverkar därmed till försvaret av Sveriges hav och kust.

Varför blir det bättre demokrati om allt detta ska återgå till den gamla ordningen, som invånarna i vår region i val efter val sagt nej till? Blir det mer demokrati om jag som medborgare blir fråntagen min rätt att välja? Vi säger med bestämdhet: Samhället måste vara större än staten. Om samhället och det offentliga smälter ihop och politiken därmed blir den självklara lösningen på alla problem blir detta ett stagnerande och i alla avseenden fattigare samhälle. Grunden måste vara att fria individer tar ansvar för sitt eget liv, för eget ägande och företagande, men att staten träder in där individens ansvar och förmåga inte räcker till. Enligt vår mening är äganderätten den viktiga grundbulten för ett lands ekonomiska framgång. Och äganderätt och företagande är viktiga beståndsdelar i en demokrati. Vi måste vara uppmärksamma på alla angrepp på dessa. Och vi som politiskt aktiva måste vara beredda att förklara och strida för dessa värden, inte minst i den kommande valrörelsen.

Inger Linge, Ekerö

Erik Hafström, Vettershaga och Danderyd

Styrelseledamöter i Moderata seniorer i Stockholms län