Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir lite andfådd, men man får en mycket bättre utsikt. (Ingrid Bergman).

Foto: Lennart Lundquist

Medellivslängden ökar i Sverige och är nu uppe i 80,7 år för män och 84,1 år för kvinnnor. Forskning visar att såväl lärande som utveckling och kreativitet är möjlig långt upp i åren. Därför måste vi betrakta ålderdomen med nya ögon. Seniorer är en kraft att räkna med och med bättre kostvanor, nya höft- och knäleder, med starroperationer och hörapparater ges möjligheter till aktivt och rikt liv. Allt fler vill och kan arbeta längre, i sitt gamla yrke eller med nya arbetsuppgifter. Moderata Seniorer vill motverka en utbredd åldersdiskriminering och stimulera arbetet för lägre skatter samt enklare regelverk.

Seniorer är inte en homogen grupp men väl en kraft att räkna med. Som parti arbetar vi vidare med att få en jämlik och jämställd vård, öka inslaget av motion bland seniorerna och lösa problemet kring den ofrivilliga ensamheten. En viktig uppgift är också att stimulera en större variation i byggnationer för äldre.

 

Margareta Pålsson, ordförande Moderata Seniorer