Äldreomsorgen skall drivas med engagemang, hoppfullhet och omtanke

14 juni 2021. Om tio år kommer antalet äldre över 80 år ha ökat med nästan 50 procent. Samhället skall se på de sista åren av en människas liv precis så som vi gör avseende de första åren – med engagemang, hoppfullhet och omtanke. Det ställer stora krav och ökar trycket på äldreboenden och hemtjänst.

Några moderata tankar:

Drygt hälften av äldre som har äldreomsorg upplever att de har besvär med ofrivillig ensamhet. Det gör människor olyckliga och skapar ohälsa. Äldreomsorgen behöver ges bättre förutsättningar att kunna tillgodose sociala behov.

Moderaterna vill att det skall finnas god tillgång till sjuksköterskor och läkare kopplade till äldreboenden.
Som äldre ska man inte ständigt behöva möta nya ansikten inom hemtjänst och äldreboenden. Kontinuiteten måste förbättras!

All personal inom äldreomsorgen skall ha kunskap om geriatrik och demens. Grundläggande hygienrutiner skalla alltid följas.
Personal inom hemtjänst och äldreboenden ska kunna grundläggande svenska, så att inga onödiga missförstånd uppstår mellan äldre och personal.