Äldre och Trygghet

11 mars 2021 Kvalitén inom äldreomsorgen är låg och dålig. Inom 10 år kommer många 40-talister att behöva vård och omsorg.

11 mars 2021 Kvalitén inom äldreomsorgen är låg och dålig, det har Coronapandemin och Coronakommissionen tydligt belyst. Inom 10 år kommer många 40-talister att behöva vård och omsorg, och då räcker det inte med små satsningar, då måste det till ett stort budgettillskott enbart för att upprätthålla den låga standard vi har idag. Visserligen lever vi allt längre, visserligen är vi friskare allt högre upp i åldrarna, men de sista åren kommer vi alltid att behöva omsorgskrävande vård och sjukvård.
En gång om året läser jag på PRO:s hemsida och det är när de genomfört sin årliga undersökning av matpriserna på en förutbestämd matkasse. I dessa pandemitider väljer allt fler att handla på nätet och en del av brukarna inom kommunernas hemtjänst blir också tvingade till det, eftersom hemtjänstpersonalen i allt fler kommuner har fått kommunfullmäktiges beslut på att alla inköp ska ske via nätet. Jag handlar på nätet om det blir billigare, men hjälpbehövande seniorers matkassar som inhandlas på nätet är ca 25 % dyrare än om motsvarande inköp gjorts i närbutiken.
Kostar då maten ungefär detsamma i vårt avlånga land? Nej inte alls. Den är billigast i Uppsala län, tätt följt av Skåne och Stockholm. Dyrast är maten i Jämtland. Det skiljer 7,5 % mellan billigast och dyrast.
Jag önskar, att beslut om avgifter och verksamhetsförändringar för kommunens äldre skulle föregås av en konsekvensanalys, i vilken det belyses vad förändringen betyder för de äldre avseende liv, hälsa och ekonomi.
Trygghet är också frånvaro av brottslighet. Hur många tanter har vi inte i vårt land som inte längre vågar gå ut? De har blivit ofredade, rånade eller trakasserade utan att kunna freda sig. Handväskan i rollatorkorgen är eftertraktat stöldgods för potentiella tjuvar och just kvinnor med rollator är ett lätt byte för empatilösa rånare. Många äldre kvinnor tror gott om sina medmänniskor men får sedan tilliten krossad, ibland för all framtid.
Trygghet för äldre är tillgång till kunnig personal, pensioner som räcker till livets nödtorft, möjlighet att byta bostad och ett samhälle som skyddar medborgarna gentemot brottslingar.

Meta Pålsson, ordförande Moderata Seniorer