Åldersdiskriminering är förbjudet enligt lag.

Debatt.

Åldersdiskriminering är förbjudet enligt lag och är en av de sju grunderna i diskrimineringslagen.

Seniorer ses inte som individer utan som kollektiv, trots att gruppen omfattar personer mellan 65 och 100 år, varav en del jobbar heltid och andra som inte jobbat på 40 år.

Många seniorers kunskap tas inte tillvara inom arbetslivet – och alla förlorar på det. Redan i 40-årsåldern blir en del inte kallade till vissa jobbintervjuer och det blir sämre ju äldre den sökande är.

Vi vet att en del äldre personer, boende på äldreboenden, inte fick tillgång till sjukvård under Coronapandemins första sju månader.

Men även inom politiken diskrimineras vi – självklart ska Moderaterna ha representanter i alla åldrar på alla nivåer!