Välkomna till oss seniorer och ta del av alla våra förslag!

20211220   Moderata Seniorer genomförde sin stämma i Linköping i slutet av september. Styrelsen hade då tagit fram sju olika foldrar som vi ska använda i vår kampanjverksamhet fram till valet.

Varje folder har samma framsida och layout men olika tema.

”Åldersdiskriminering och ålderism” är för oss den viktigaste. Bara för att man blivit gammal vill man inte bli behandlad som man vore mindre vetande eller barn på nytt. Vi lever allt längre och måste betrakta ålderdomen med nya ögon. Forskning visar, att såväl lärande som utveckling och kreativitet är möjlig långt upp i åren. I USA kan man bli president vid 78 års ålder, i Sverige kan man i den åldern inte ens få ett jobb.

Ett annat tema är ”Ensamhet”. Nästan 60% av äldre uppger att de besväras av ensamhet. Ensamhet kan leda till depression, utanförskap och isolering. Att förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet är viktigt för hela Sveriges befolkning och ett särskilt fokus bör vara på just seniorer.

Coronakommissionen visar på stora brister inom äldreomsorgen. Tema ”Äldreomsorgen” beskriver hur en värdig äldreomsorg bör se ut och hur viktigt det är med valfrihet, kvalité och självbestämmande. Vi kräver bl.a högre utbildning bland personalen, krav på god svenska och hjälp med tandhygienen.

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Gängkriminaliteten ökar vecka för vecka och även barn som ”kommit i vägen” skjuts. I vårt tema ”Trygghet” kräver vi detsamma som partiet, men vi betonar också att många äldre inte vågar gå ut på kvällarna längre eller åka med kollektivtrafiken efter kl. 18.00.

Välkomna till oss seniorer och ta del av alla våra förslag!

Meta Pålsson, ordförande Moderata seniorer