Sammanträdestider för Seniorerna i Sverige, MSS.
Seniorråd 23 April. OBS! Är inställd.
Styrelsemöten den 4 juni, 27 augusti och 13 oktober.
Seniordag i november.

Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet? Skicka e-post till: margareta.palsson@moderaterna.se