Vill du komma med synpunkter som vi skall behandla på mötet?
Skicka e-post till:
Margareta Pålsson, ordförande Moderata Seniorer
e-post: margareta.palsson@moderaterna.se